Wat u als bedrijfsleider moet weten over cloud computing en IT

Written by peter daneels

Wat is Cloud Computing ?

Cloud Computing is computerkracht die via het internet beschikbaar wordt gesteld. Via een webbrowser maakt u gebruik van door derden beheerde datacenters en krijgt u toegang tot krachtige applicaties en toepassingen ter ondersteuning van uw bedrijfsprocessen.
Cloud Computing is de nieuwe manier waarop IT- services nu en in de toekomst zullen worden aangeboden.

De voordelen van Cloud Computing

  • Prijs/investering : U maakt gebruik van schaalvoordelen waardoor cloud Computing bijna altijd goedkoper is. (of zou moeten zijn)  Daarenboven betaalt u enkel voor uw verbruik. Groter of kleiner schalen is erg eenvoudig en flexibel. Kapitaalsinvesteringen zijn niet langer vereist waardoor middelen vrijkomen en/of krachtige oplossingen binnen het bereik van elke bedrijf komen.

  • Mobiliteit/Flexibiliteit: Cloud Computing zorgt ervoor dat bedrijven toepassingen op de computer kunnen gebruiken zonder dat ze afhankelijk zijn van eigen servers. Personeelsleden kunnen dus onafhankelijk van een toestel, software of kantoor werken. Steeds meer wordt dat een vereiste, lees ook: Werknemer heeft nood aan slimme tooling.

  • Cloud als motor voor innovatie: Cloud oplossingen zijn aangepast aan hedendaagse noden van de “kenniswerker”, dewelke steeds meer in real time en mobiel moet samenwerken, zowel intern als extern in het bedrijf. Efficiënt delen van informatie staat centraal bij Cloud Computing. Nieuwe functionaliteit van de software wordt onmiddellijk ter beschikking gesteld en je zit steeds op de laatste versie ! Lees ook: Innoveren met Cloud Computing.

  • Milieuvriendelijk: Vermogen en cooling van servers hebben een enorme ecologische voetafdruk. Het spreekt voor zich dat efficiënt beheerde systemen positieve gevolgen hebben voor het milieu.

Bedenkingen/Nadelen van Cloud Computing ?

  • Veiligheid/ Waar zit mijn data ?

Net zoals bij traditionele IT zijn dit erg belangrijke vragen en spelen ze zeker niet minder voor Cloud leveranciers. Via externe audits bewijzen Cloud providers aan de scherpste eisen te kunnen voldoen, waardoor uw data vaak vele malen veiliger is “in the cloud” dan op uw eigen systeem. We durven de analogie te maken met uw liquiditeiten dewelke u bewaart in een bankkluis. Net op deze manier is uw data het best beschermd bij een specialist. Lees ook Cloud Computing en de veiligheid van uw data.

Wat u moet weten over de evolutie in Information Technology

Mainframe: enkel bereikbaar voor grote bedrijven 

De eerste moderne vorm van computing ontstond in de jaren ’60 met het gebruik van de zogenaamde“mainframe”.
Voordelen waren een centraal beheer en een efficiënt gebruik van capaciteit. Belangrijkste nadeel van de mainframe was dat deze niet “individueel”kon worden ingezet. Vandaar de nood aan een evolutie naar Personal Computing en het Client Server model ( jaren ’80- ’90).

Het client server model: complexiteit slorpt het grootste deel van het budget op

Deze architectuur is doorheen de jaren dermate complex geworden (met vele uiteenlopende redenen ) met als gevolg dat de kosten om de systemen draaiende te houden tot vier maal zo hoog zijn als de originele aanschafwaarde.
Tegelijkertijd is de afhankelijkheid van IT toegenomen, waardoor back-up systemen noodzakelijk zijn en met als gevolg een inefficiënt gebruik van capaciteit en middelen (gemiddelde server wordt voor maar 20 % gebruikt).
Hierdoor wordt IT vandaag dikwijls aanzien als een noodzakelijk kwaad.

Cloud Computing: de nieuwe standaard voor vele volgende jaren

Vandaag maken we een derde belangrijke evolutie mee: Cloud Computing.
Net zoals het elektriciteitsnet de stoomcentrale heeft vervangen, zal Cloud Computing ervoor zorgen dat ook IT een nutsvoorziening wordt.

Het belang van technologie

Meer dan ooit is technologie een integraal onderdeel geworden van de manier waarop we zaken doen. Betrouwbare informatie, betere service en hogere klantentevredenheid, heldere en eenduidige communicatie. Efficiëntere bedrijfsprocessen.
Het hulpmiddel bij uitstek is ICT en dit wordt opnieuw een kritisch component bij het runnen van een succesvol bedrijf in een digitale economie.
De KMO bij uitstek kan haar voordeel doen met de laatste trends in technologie : nieuwe markten kunnen worden aangeboord en/of de winstgevendheid kan worden verhoogd dankzij verhoging van efficiëntie via (bijkomende) automatisatie.

Informeer u daarom tijdig over de nieuwe mogelijkheden van (echte) Cloud Computing!

Read More Articles:

CRM kiezen? Eigenlijk bestaan er slechts twee types

>