Waarom vooral de KMO voordeel doet met cloud computing

Written by peter daneels

De echte voordelen van de cloud zijn niet technisch van aard

Er is al veel geschreven over Cloud Computing. En heel vaak worden de voordelen van “de Cloud” vooral belicht vanuit technische hoek: dankzij een geëvolueerde versie van de techniek (data center automatisatie, virtualisatie, …) kunnen diverse  IT- services nu beter en goedkoper worden aangeleverd. En terwijl deze evolutie er zeker is en de aangehaalde voordelen erg belangrijk zijn, wordt mijns inziens nog te vaak voorbijgegaan aan wat Cloud Computing écht verandert en betekent.

“Nieuw, beter en goedkoper” dat is hetgeen dat  ICT immers reeds sinds  haar ontstaan zowat constant roept en ons wil doen geloven.

Eindelijk kan IT de beloftes nakomen

Wat mij betreft is het deze keer echt zo: Cloud Computing is EN beter EN goedkoper en u moet er iets mee. Dit niet omwille van vaak aangehaalde technische voordelen, wel omdat Cloud Computing nauw samenhangt met een aantal andere wijzigingen die zich voltrekken in onze economie. De keuzes die u vandaag maakt zullen bepalend zijn of uw bedrijf voorop loopt of achter blijft.

Cloud Computing gaat dus niet over het verplaatsen van uw applicaties en/of servers naar een data center. Indien het enkel hierover ging, kon u het  inderdaad volledig overlaten aan uw IT-verantwoordelijke.

Cloud computing gaat niet over het verplaatsen van een server

Cloud computing hangt nauw samen met uw digitale strategie

De echte voordelen van Cloud Computing hangen nauw samen met de wijze waarop u als individu én bedrijf gebruik maakt van én omgaat met het internet. Het gaat over uw digitale strategie. U vindt op en via dat internet een fantastisch aanbod van IT- services, vaak aangeboden door nieuwe spelers. Deze IT- services kunnen u helpen om sneller betere bedrijfsresultaten te bereiken en dit  aan een lagere kost.

 

Een overzicht van de wijzigingen en mogelijkheden

  • *Analoge processen worden digitaal: machines en technologie kunnen steeds meer voor ons doen. Mede hierdoor kan en moet u zich meer focussen op de eigen kerntaken.
  • *”De Cloud” en het internet bieden nieuwe mogelijkheden wat betreft communicatie en omgang met uw klanten, medewerkers, leveranciers en partners. Zo faciliteert Cloud Computing het nieuwe werken.
  • *De Cloud vormt de ideale basis om sneller tot innovatie te komen.
  • *Door de Cloud wordt locatie van uw medewerker steeds minder relevant, dit geldt bijvoorbeeld ook bij aanwervingen (de global workforce staat aan uw deur….of aan deze van uw concurrent)
  • *Cloud Computing gaat ook over de democratisering van IT. Performante IT-oplossingen zijn niet langer enkel weggelegd voor grote bedrijven. Lees ook: Kan de KMO het zich permitteren om niet naar de Cloud te gaan.
  • *Dankzij de Cloud kan u makkelijker dan ooit contact leggen met mensen van over gans de wereld.
  • *Dankzij de Cloud heeft u als het ware een super computer in uw broekzak zitten, u werkt eender waar, eender wanneer op eender welk toestel: de gevolgen van deze toegenomen mobiliteit kunnen enkel onderschat worden.
  • *Dankzij de Cloud blijft u in real time op de hoogte van wat er gaande is binnen uw bedrijf en over wat werkt (en niet werkt ). U kan (en moet) dus ook sneller reageren op steeds sneller veranderende (markt)omstandigheden. ( Big data)

Succesvol zijn met Cloud Computing is 90 % business en 10 % technologie. Eindelijk wordt de kloof tussen de business en IT dichtgereden. Een bedrijfsleider kan nu echt bij een IT-project betrokken zijn en blijven, aangezien het niet langer over technologie gaat !

We kunnen het dus niet vaak genoeg herhalen : de Cloud is vaak beter en goedkoper, maar de enige echte reden waarom u moet overstappen is omdat u en uw medewerkers dit soort oplossingen nodig heeft.

Pas hierbij wel op voor “oude wijn in nieuwe zakken”, de ene cloud is de ander niet
Overstappen naar de cloud is een 100 % business beslissing: zet vandaag nog de eerste stap en contacteer ons voor een kennismaking.

Read More Articles:

Nieuwe mogelijkheden voor elke marketeer dankzij technologie

>