Cloud computing is 95% business en 5% technologie

Written by peter daneels

Heeft u zich al echt geïnformeerd over echte cloud computing?

Het is mogelijk dat  u nog  onvoldoende de tijd heeft gehad om stil te staan bij wat Cloud Computing ook voor uw onderneming betekent. En hoe men het ook noemt, Software as a service – Saas, cloud based computing, Iaas, …. feit is dat vandaag eenieder toegang heeft tot veilige, ongelimiteerde computerkracht.

Cloud computing gaat niet over het verplaatsen van servers

Bedrijven die zich aanpassen en hier eerst gebruik van maken, zullen groeien. Net zoals dit gebeurde met andere technologieën.
Cloud Computing  gaat zeker niet alleen over technologie of  een alternatieve  manier van aanleveren van IT- services. Het gaat  over veel meer dan het louter verplaatsen van applicaties of computer services naar een goedkoper en/of beter model. Dat is immers outsourcing en indien het enkel hierover ging, kon u het volledig over laten aan uw IT- verantwoordelijke.

De ware voordelen van Cloud Computing hangen nauw  samen met de manier waarop u gebruik maakt van en omgaat met de ontstane, universeel geconnecteerde digitale infrastructuur, zeg maar het internet of “de Cloud”.

Cloud computing gaat over ongelimiteerde computerkracht- he maakt u er gebruik van?

Enerzijds is er het groeiend aanbod van  IT- services, aangeboden door derde partijen ( vaak nieuwe spelers)  die u helpen om sneller betere bedrijfsresultaten te bereiken aan een lagere kost.  Anderzijds biedt de Cloud nieuwe mogelijkheden wat betreft communicatie en omgang met uw klanten, partners en medewerkers.

De “digitale infrastructuur” is beschikbaar voor ons allen en is vervolgens een katalysator voor de fundamentele  veranderingen in alles wat we doen, de manier waarop we samenwerken,communiceren, zaken doen …….

“De Cloud” heeft belangrijke gevolgen voor gans het economische systeem en dus voor elke onderneming. Het is  belangrijk om stil te staan bij de nieuwe mogelijkheden die deze technologische evolutie met zich mee brengt

Ziet u doorheen het IT bos de bomen nog?

Een bijkomende uitdaging voor u is dat alles in IT vandaag  Cloud Computing lijkt te zijn. Iedereen is mee en biedt Cloud Computing aan, hoe ziet u door de bomen het bos dan nog?
Bovendien bekijkt de IT- sector “de Cloud” teveel vanuit een IT- standpunt. Vaak gaat het enkel over de technologische voordelen en belooft IT opnieuw sneller  beter en goedkoper. Je zal me zeker niet horen ontkennen dat de evolutie er is en dat de aangehaalde voordelen er zijn, doch dreigen we hierdoor voorbij te gaan aan wat Cloud Computing écht betekent. IT heeft immers altijd al sneller, beter en goedkoper geroepen! Niets nieuws onder de zon dus?

Gelukkig is succesvol zijn met Cloud Computing 95 % business en slechts 5 % technologie.

Dankzij de Cloud kan je nu ook als niet IT’er betrokken zijn én blijven bij IT- projecten. Natuurlijk is de complexiteit van IT-systemen niet verdwenen, maar deze is niet langer jouw probleem, ze wordt de uitdaging van de “cloud provider”, of de aanbieder van de IT- service.
Eindelijk wordt de kloof tussen de business en IT dichtgereden!

Cloud computing brengt krachtige IT oplossingen binnen het bereik van elke KMO!

Cloud Computing gaat over de democratisering van IT. Performante IT-oplossingen zijn niet langer weggelegd voor grote bedrijven met grote budgetten,  maar worden beschikbaar voor de KMO . Nieuwe belangrijke kansen worden dus gecreëerd. U moet er gebruik van maken!

Overstappen naar de Cloud is dus een 100 % business beslissing.

Read More Articles:

Geëngageerde kenniswerker heeft nood aan juiste toolset

>