Waarom uw IT’er mee aan tafel moet zitten als het over strategie gaat

Written by peter daneels

IT doet meer dan zomaar uitvoeren

“Strategie bepaalt IT”, dat  was een tweet die Frank Van Massenhove, voorzitter FOD sociale zekerheid onlangs de wereld instuurde. Nu heb ik veel respect voor Van Massenhove, een beter functionerend overheidsapparaat, daar worden we allemaal beter van en het lijkt (vanop afstand) toch zo te zijn dat men bij Sociale zekerheid mooie dingen bereikt.

Tegelijk ben ik het niet eens met de stelling en de vooral toonaard van die tweet. Het lijkt alsof Van Massenhove en zijn directie team de strategie bepalen en vervolgens moet IT operationeel ondersteunen. Ja, natuurlijk hoort dat erbij, maar tenzij Van Massenhove zelf een IT- specialist is, laat hij (mogelijks) heel veel opportuniteiten liggen.

De mogelijkheden van technologie zijn vandaag van die aard, dat je hiermee best rekening houdt bij het bepalen van je strategie.

Het mede juist inschatten van die mogelijkheden-en vervolgens het één en ander  in realiteit brengen- lijkt me bij uitstek, nog steeds, ook de taak van IT.

De mogelijkheden van technologie evolueren sneller dan velen denken

En dat die mogelijkheden sneller evolueren dan vele denken, illustreer ik graag nog eens met een voorbeeld

Tot voor kort nam men aan dat een hele hoop menselijke taken en functies onmogelijk door machines overgenomen zouden kunnen worden. Het autonoom besturen van een voertuig bijvoorbeeld,  zou nog  decennia lang onmogelijk blijven. Dat was dan ook de officiële conclusie van de eerste Darpa Grand Challenge (2004) dewelke een wedstrijd was, georganiseerd door de Amerikaanse overheid, met als doel de ontwikkeling van dergelijk voertuig: de winnende “auto” kon niet eens 15 kilometer rijden- in de woestijn en had hier uren voor nodig…
Zes jaar later kondigt Google aan dat een vloot van auto’s meer dan 100.000 mijl gereden heeft in het Amerikaanse verkeer, autonoom en zonder ongelukken!

Zes jaar geleden nog ondenkbaar, vandaag realiteit.

Zo zijn er noch talloze voorbeelden te geven van hoe technologie vandaag en in de toekomst  een hele grote impact zal hebben op organisaties. Het beïnvloedt onze manier van werken en zal zelfs het “business model” van talloze ondernemingen drastisch door elkaar schudden.

Wat mij betreft is het IT- departement  bij uitstek betrokken partij om de collega’s te wijzen op de mogelijkheden. IT moet dus mee aan tafel zitten als de strategie besproken wordt. Ik hoop  van harte dat mijnheer Van Massenhove verder gaat op de ingeslagen weg en een voorbeeld blijft voor de modernisering van onze overheid.

Tegelijkertijd hoop ik dat hij IT en de nieuwe mogelijkheden naar waarde schat en dat hij er gebruik van maakt!

Read More Articles:

Wat de gevolgen zijn van een verkeerde technologie keuze

>