Moderne leadgeneratie….levensnoodzakelijk voor elk bedrijf

Written by peter daneels

Nieuwe klanten zijn de levensader van elk bedrijf.

En nieuwe klanten maken begint met een voldoende en continue aanvoer van nieuwe leads. Een moderne leadgeneratie strategie is dus van levensbelang.

En ook op dit vlak zijn er de laatste jaren vele, snelle wijzigingen, waar u als organisatie rekening mee moet houden om blijvend succesvol te zijn.

Aanvoer van nieuwe leads, huidige situatie: twee scenario's

  • Te weinig instroom van nieuwe leads

Traditioneel zien we dat in geval van een te lage instroom van nieuwe leads, er vaak een nieuwe actie wordt opgezet door het sales team en/of individuele verkoper om dit te verhelpen. 

Dit terwijl deze vandaag niet meer het best geplaatst is om dit werk alleen op te knappen.

  • Voldoende nieuwe leads

In het geval waarbij verkopers wél beschikken over een volle pipeline, wordt er vaak minder aandacht besteed aan structurele prospectie. Verkopers zijn dan vooral bezig met het closen van business, terecht natuurlijk.

En tegelijk is ook marketing in vele van deze gevallen onvoldoende bezig met het gericht targetten van potentiële klanten.

Het gevolg is dan steeds het missen van een flink aantal potentiële leads. Indien de andere onderdelen van je “machine” dan niet perfect draaien, zal er snel een negatieve impact zijn op het resultaat.

Hiernaast zorgt ook de veranderende marktplaats ( klanten informeren zichzelf) in vele gevallen voor een teruglopend aantal leads.Tijd voor een voor actie dus.

Hoe pak je leadgeneratie vandaag het beste aan?

Bij een moderne aanpak houden we zoveel mogelijk rekening met de moderne consument die op een andere manier koopt. Tegelijk zetten we talloze nieuwe nieuwe mogelijkheden in op het vlak van technologie en data. ( die zichzelf informerende consument laat veel sporen na.

  • Outbound

Outbound is directe sales, waarbij je als bedrijf zelf begint met het contact met de prospects.

Deze aanpak is weinig data gedreven: doelgroepen zijn vaak gebaseerd op criteria zoals sector, bedrijfsgrootte, locatie,.....Sales bereikt de doelgroep traditioneel via de telefoon/email.Marketing maakt doorgaans gebruik van email campagnes en advertenties.Inbound

  • Inbound

Bij inbound draait het om content marketing, SEO en conversie optimalisatie. Hierbij worden content marketing activiteiten ontplooit om mogelijke klanten geïnteresseerd te laten raken in jouw product of dienst. Inbound is reeds méér data gedreven, we focussen op online gedrag, wat onder andere door cookies op de website gemonitord wordt. Uitdaging hierbij blijft het missen van potentiële klanten die geen interesse hebben getoond in je content.

Bijkomend moeten we er ook naar streven om beschikbare data rond online gedrag aan te vullen met andere data punten

Combineer outbound en inbound strategie
  • Combinatie outbound en inbound strategie

Een deel van onze potentiële klanten kunnen niet bereikt worden via inbound technieken: ze tonen geen interesse in ter beschikking gestelde content en/of worden overladen door content van diverse aanbieders in “competitieve” sectoren. ( een hoop bedrijven moet content marketing overigens nog ontdekken)

De winnende aanpak zit in een juiste combinatie van inbound en outbound inspanningen, zoveel mogelijk aangevuld met relevante data.
  • Betere doelgroep segmentatie
  • Meer gerichte acties

Voor sales betekent een "smart data" gedreven benadering toegang tot meer informatie over de prospectielijst, eventueel of idealiter ingebracht in het CRM-systeem.

Bijkomend kan sales dankzij deze  specifieke informatie een erg gericht en persoonlijk bericht samenstellen.

De rol van technologie

Technologie helpt hierbij en is ondersteunend: via technologie hebben we toegang tot grote hoeveelheden data die je helpen de juiste bedrijven bedrijven te ‘targeten’ met een persoonlijk bericht.

Het efficiënt opzetten van dergelijk systeem hoeft overigens niet moeilijk te zijn.

Het zal wel tijd vergen om één en ander goed af te stemmen.

De trend is echter duidelijk, een moderne en aangepaste leadgeneratie strategie zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Om tijdig resultaat te bekomen is het belangrijk om aan deze oefening te beginnen.

Read More Articles:

>