Sales Methodologie

(Her)Formuleer uw strategie en tactieken om succesvol te zijn en te (blijven) winnen

  • Hoe ga je naar welke markt en waarom win je? (doelgroep, kanalen en value propositie)
  • Maak je gebruik van de laatste mogelijkheden wat betreft lead generatie en prospectie? 
  • Is de gevolgde aanpak getoetst aan veranderde omstandigheden en nieuwe inzichten?
  • Hoe ga je om met de "nieuwe klant" die zichzelf informeert?
  • Is uw salesforce klaar voor de nieuwe verwachtingen van de hedendaagse klant?
  • Beschikken uw verkopers over de juiste kennis en vaardigheden om succesvol te kunnen zijn?
  • Is hun opleidingsplan aangepast aan de laatste nieuwe wetenschappelijke  kennis?

Toets uw basis fundamenten/Ontdek nieuwe mogelijkheden

Wij definieerden de fundamenten van een commerciële organisatie als "basis bouwstenen". Geen rocket science, maar wel belangrijk dat ze aanwezig én gekend zijn bij de juiste mensen van uw team. Eventueel ontbrekende elementen worden snel aangevuld, de overige worden getoetst op verschuivingen en nieuwe mogelijkheden 

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

E-book Title
>