details aanpak

Methodologie, Process en Platform

Hoewel technologie bij onze aanpak een belangrijke rol speelt, beseffen we dat tools slechts een hulpmiddel zijn: zelfs indien u beschikt over de beste tools, zal u ter plaatse trappelen indien de andere “componenten” van een succesvolle verkooporganisatie niet of onvoldoende uitgewerkt zijn. 

Wijzelf definiëren deze componenten als basisbouwstenen. En die zijn in elke organisatie aanwezig. Tegelijk zijn ze vaak niet of onvoldoende gestructureerd en uitgewerkt ( of gekend bij alle leden van het team). De oefening om deze te vervolledigen en beter in kaart te brengen komt in hoofdzaak neer op het structureren van aanwezige kennis en om deze aan te vullen waar nodig.

process, methode en platform- crm implementeren

Wij begeleiden deze oefening via onze track "basisbouwstenen": het is een beperkte inspanning met veel impact.

Om één en ander snel te faciliteren stellen wij een tool en werkmateriaal ter beschikking. U moet hiermee grotendeels zelf aan de slag omdat u en uw medewerkers hiervoor het best geplaatst zijn. Beter dan eender welke externe partij.

Let op: de basisbouwstenen zijn geen statisch gegeven, de door ons aangereikte manier biedt ook een mogelijkheid om deze regelmatig te toetsen, te verbeteren en up-to-date te houden. Via een unieke en beveiligde url volgen we hier samen de voortgang van het project op. De relevante werkdocumenten vindt u steeds bij de respectievelijke stap.

Onderstaande sheet bevat niet alle informatie, na de start van een project starten we uw eigen Smartsheet.

>